top of page

EEN PLEK WAAR JE HELEMAAL JEZELF KUNT ZIJN

WELKOM

Wij zijn Jeroen en Heico. Samen runnen wij ons gezinshuis De Thuishaven. Een plek waar de kinderen weer kind kunnen zijn.
Wij mogen ons sinds 2018 een gezinshuis van Gezinshuis.com noemen en daarmee laten we zien dat we voldoen aan de kwaliteiten die gesteld worden van professionele gezinshuisouders. Begin 2021 zijn wij getoetst door Keurmerk Gezinshuizen (ISO 9001). Tijdens deze toetsing is vastgesteld dat wij hebben aangetoond dat wij zorg en begeleiding bieden binnen ons gezinshuis conform de normen van Keurmerk Gezinshuizen.


Wij  noemen ons zelf een therapeutisch gezinshuis, dit houdt in dat wij een kleine setting hebben voor kinderen met gedragsproblemen. De begeleiding bestaat uit verzorging, opvoeding en behandeling en lopen continu door elkaar heen. De kinderen zullen niet meer naar huis gaan. Zij groeien bij ons op en ontwikkelen zich verder, om het verleden een plek te geven en de toekomst voor hun open ligt.

Naast onze benadering en behandeling kan het ook nodig zijn dat het kind therapie nodig heeft. Deze module is niet inbegrepen in ons tarief. Wij organiseren en nemen wel deel aan de therapie, waar nodig.

Als Jeugdzorgwerkers hanteren we de beroepscode professioneel in sociaal werk. In overleggen en in de samenwerking zullen wij altijd het belang van het kind behartigen, waarbij we deze beroepscode hanteren en waar we ook mee confronteren.

 Dit mogen kinderen van ons verwachten:

 

· zij krijgen een eigen slaapkamer, dat hun eigen plek is;

· zij worden met respect behandeld en worden gemotiveerd om hun mening te geven;

· zij krijgen aandacht, liefde en zorg van ons;

· wij eerlijk en oprecht zijn;

· zij duidelijke regels krijgen en weten wat de bedoeling is;

· wij samen opzoek gaan naar talent en vaardigheden die ruimte krijgen om verder te ontwikkelen;

· wij samen gaan kijken hoe ouders (en eventuele broers, zussen opa’s en oma’s een rol kunnen blijven houden in het leven en in de opvoeding)

· wij gaan samenwerken om het fijn te hebben in goede en slechte tijden.

gezinshuis

Jeugd

Wij richten ons op jeugd die niet meer veilig thuis kunnen wonen vanaf 5 tot 10 jaar bij plaatsing. Traumatische ervaringen hebben en/of hechtingsproblematiek hebben en in een gezinshuis verder willen en kunnen groeien.

Daarbij maken wij gebruik van onze orthopedagoog en nauwe samenwerking met andere gezinshuizen en de coaching en het keurmerk gezinshuizen van gezinshuis.com;  (NORM ISO9001)

We zullen de kinderen opnemen in ons gezin, waarbij we naar familie gaan en vakanties samen gaan beleven.

Ieder kind krijgt een eigen taak, waarmee ze in de Thuishaven een rol krijgen en er toe doen.

Doelgroep

Kleinschalig

DE THUISHAVEN
 
Bij ons kunnen kinderen van 4 tot 21 jaar terecht met (complexe) opvoedproblemen, die langdurig of tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Wij bieden hen een woon- en/of observatieplek, waarbij zij niet alleen opgevangen worden maar ook direct starten met een behandeltraject op maat. Met zorgplannen die op het kind gericht zijn en begrijpbaar voor betrokkenen volgen wij de ontwikkelingen van het kind en geven we advies aan ouders en GI. Wij zijn als procesmanager verantwoordelijk voor de woonplek, inclusief observatie en behandeling van begin tot eind i.s.m. onze GZ-psycholoog.

Over ons

Wij geven in ons gezinshuis op een kleine schaal zorg aan kinderen. Wij kiezen voor kleinschaligheid omdat wij op deze wijze meer oog en aandacht kunnen hebben voor de kinderen. Hierin onderscheiden wij ons ook ten opzichte van leefgroepen.

Kinderen uit onze doelgroep komen vaak uit gebroken gezinnen. Wij gaan als stel samenwerken en wij  laten de kinderen zien hoe een gezonde relatie er uit ziet. Dit zal voor de kinderen als voorbeeld dienen. We hebben te maken met kinderen met een uitdaging, zoals problemen in de hechting en/of traumatische ervaringen.

Doordat wijzelf als een stabiele factor beschikbaar zijn voor de kinderen zijn wij de veilige haven waar zij tot

rust en tot hun recht zullen komen en de kans krijgen om zichzelf te kunnen ontwikkelen in ons huis en daarbuiten.

 

Verder willen wij ons onderscheiden door:

• Kwaliteit van eten; gezond en vers eten, zoveel als mogelijk zelf bereid. Kant en klaar maaltijden doen wij niet aan. Wij zullen zodra dit mogelijk is de kinderen betrekken bij het maken en bereiden van het eten.

• Huisdieren en het verzorgen daarvan kan een goede invloed hebben op de ontwikkeling van de zorg en verantwoordelijkheid van het kind. Het voorziet in de behoefte van de affectie en een dier bedreigd en veroordeeld niet.

• Buitenleven; mogelijkheid om te werken in de tuin en eigen plant te laten groeien en te verzorgen.

• Netwerk van andere gezinshuizen waarbij wij ervaringen delen en kinderen bij elkaar kunnen spelen.

Ons Thuis

Een veilige haven

Betrokken

Wij willen betrokken zijn bij de kinderen en hun netwerk. Als de kinderen op latere leeftijd terug kijken naar hun jeugd dan hopen wij dat zij onze betrokkenheid, liefde en genegenheid zullen zien en gebruiken als voorbeeld en zullen delen met hun omgeving.

We hebben nauw contact met de wijkagent en kunnen een Afspraak Op Locatie organiseren als dat nodig is bij geheime plaatsing.

Empowerment

Empowerment is voor het helpen vinden van hun eigen kracht, sterke punten en capaciteiten van de kinderen die bij ons wonen. Dit doen wij door te ondersteunen en te coachen waardoor de kinderen gaan inzien dat zij tot veel meer in staat zijn dan ze zelf vaak denken.

Respect

Wij gaan op respectvolle wijze om met de kinderen die bij ons geplaatst worden. Dat betekent dat wij hun achtergrond en hun netwerk respecteren. Wij zullen altijd op zoek zijn naar mogelijkheden om onder andere ouders een rol te geven in hun leven en in de opvoedingstaak.

contact
gh.com logo.png
NEEM CONTACT OP

 

Meer weten over een plaatsing, neem dan contact met ons op. Wij werken en denken graag mee hoe de plaatsing een succes kan worden, zelfs als dit niet bij ons is. We vragen duidelijkheid en terugkoppeling naar ons, ook als een plaatsing niet doorgaat. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en we streven er naar om binnen 48 uur een passend antwoord terug te sturen.

Gemeenten en gecertificeerde instellingen kunnen direct met ons contact leggen. Voor plaatsing is het nodig dat er een raamovereenkomst door de betreffende gemeente en ons zelfstandige gezinshuis afgesloten kan worden.

Als zorginstelling maken wij gebruik van een klachtenportaal voor onze cliënten; zie contactmenu bovenaan deze website.

NB Wij hebben geen plek meer. (december 2022)

Bericht ontvangen!

© 2018 de thuishaven

bottom of page