top of page

Klachtenregeling

Klachten- en bemiddelingsregeling Gezinshuis.com

 

De klachtenregeling is er voor jou!

Deze klachtenregeling is er voor jeugdigen, ouders, ouders zonder gezag, voogd en degene die anders dan als ouder samen met de ouder het gezag over de jeugdige heeft.

Het kan voorkomen dat je ontevreden bent of een klacht hebt over een gedraging van iemand in het gezinshuis. In deze klachtenregeling lees je wat je kunt doen als je ontevreden bent of een klacht hebt. En hoe wij er mee omgaan. De klachten coördinator is het eerste aanspreekpunt binnen Gezinshuis.com voor een klacht over een gezinshuis.

De klachten coördinator informeert je over de manier en de juiste plek waar je je onvrede of klacht kunt uiten. Het kan namelijk zo zijn, dat het gezinshuis gebruik maakt van de klachtenregeling van de zorgaanbieder die betrokken is bij het gezinshuis; in dat geval zal de klachten coördinator je verwijzen naar de juiste ingang bij de zorgaanbieder. Je kan namelijk niet dezelfde klacht op verschillende plekken indienen, dus het is belangrijk dat je klacht gelijk op de goede plek belandt.

Hoe bereik je de klachtencommissie?

Je kunt een klacht schriftelijk voorleggen aan de klachtencommissie via

E-mail: klachten@Gezinshuis.com Wat moet er in de schriftelijke klacht staan

  • gegevens klager en geboortedatum

  • naam beklaagde en naam gezinshuis ( degene over wie jij een klacht hebt)

  • datum van indienen

  • beschrijving van de klacht

  • periode: wanneer gebeurde het Binnen 5 werkdagen krijg je een schriftelijke bevestiging van de klacht.

bottom of page